V prípade objednávky nášho produktu zo sekcie interiérové sklo alebo exteriérové sklo, dodáme a namontujeme sklenené prvky a kovanie s pracovnými postupmi, ktoré zaručia funkčnosť celého diela.