Dve hlavné skupiny bezpečnostných skiel:
•    Tepelne tvrdené sklo – ESG
•    Vrstvené bezpečnostné sklo
Pričom je potrebné spomenúť aj tepelne spevnené sklo - TVG, ktoré je možno použiť do vrstvených bezpečnostných skiel.

TEPELNE TVRDENÉ SKLO - ESG

Tepelne tvrdené sklo (tzv. kalené) je možné vyrobiť z akéhokoľvek monolitického skla bez drôtenej vložky riadeným zahriatím na približne 620°C a ochladením, pričom sa vyvolá trvale povrchové tlakové napätie a zvýši sa odolnosť skla proti mechanickému a tepelnému namáhaniu. Každé sklo, ktoré má byť tepelne spevnené musí mať opracované hrany (zrazené), pretože by inak došlo pri tepelnom procese k deštrukcii. Taktiež musia byť na skle prevedené všetky mechanické úpravy - vŕtanie, zabrusovanie, rezanie – pred prevedením tepelného spevnenia (kalenia).
Tepelne tvrdené sklo je považované za bezpečnostné, pretože v prípade rozbitia sa láme na množstvo drobných úlomkov, ktorých hrany sú obecne tupé.

VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Vrstvené bezpečnostné sklo (tzv. laminované sklo) je kompozícia dvoch a viacerých tabúľ skla spojených v celej ploche medzivrstvou, ktorá je z PVB (polyvinyl butyral) alebo EVA (etylenvinylacetát) fólie alebo zo živice.
Týmto spôsobom možno rôzne kombinovať tipy skiel dokopy ako napríklad tvrdené sklo + float sklo, tvrdené sklo + tvrdené sklo, float sklo + float sklo (tzv. CONNEX).
Vrstvené bezpečnostné sklo sa používa ako ochrana proti poraneniu črepmi, kedy úlomky skla drží fólia pokope,  ako ochrana proti prepadnutiu, ako ochrana osôb a majetku, ako ochrana proti hluku a podobne.

TEPELNE SPEVNENÉ SKLO - TVG

Tepelne spevnené sklo (TVG) je nesprávne označované ako polokalené. Nejde ho použiť ako bezpečnostné sklo, pretože v prípade rozbitia sa láme rovnako ako sklo chladené (základne sklo) na veľké črepy. Tepelne spevnené sklo sa používa do vrstvených bezpečnostných skiel a tam kde je riziko tepelného šoku.