IZOLAČNÉ SKLÁ

V dnešnej dobe sú izolačné sklá neodmysliteľnou súčasťou modernej výstavby. Sú tvorené z dvoch (dvojsklo) alebo troch (trojsklo) tabúľ plochého skla, medzi ktorými je hermeticky uzavretá dutina, ktorá je naplnená vzduchom alebo plynom. Izolačné vlastnosti vzduchu alebo plynu zaručujú tepelnú izoláciu za účelom zníženia prestupu tepla zasklením (hodnota Ug). Pre zlepšenie izolačných vlastností a zníženie prestupu tepla je možné použiť sklo s povlakom s nízkou emisivitou, plynom, šírkou dutiny resp. distančného rámčeka.

Izolačné sklá sú tvorené nasledujúcimi prvkami

 • Dve, poprípade tri tabule skla
 • Distančný rámik, určujúci šírku dutiny medzi dvomi tabuľami. Distančný rámik môže byť buď spojený rohovými mechanizmami alebo ohýbaný. Je možné ho vyrobiť z ocele, hliníka či zo syntetických alebo kompozitných materiálov (technológia „warm edge“ – „teplý distančný rámik“). Syntetický distančný rámik sa používa pre špecifické aplikácie.
 • Dutina medzi dvoma tabuľami skla vyplnená vzduchom alebo iným plynom (argón alebo kryptón), ktorý sa do priestoru vstrekuje v priebehu výrobného procesu.
 • Prvá vodeodolná bariéra vyrobená z butylu je umiestnená na tej strane distančného rámiku, ktorá je v kontakte so sklom. Je navrhnutá tak, aby zabránila prieniku vlhkosti do priestoru vyplneného vzduchom alebo plynom
 • Druhá vodeodolná bariéra alebo sekundárny tmel po obvode sklenených tabúl a distančného rámiku, ktorého úlohou je zaistiť mechanickú stabilitu celého zloženia: sekundárny tmel je vyrobený z polysulfidu, polyuretánu alebo silikónu. Ak bude sekundárny tmel vystavený slnečnému žiareniu alebo ak sa jedná o špecifické aplikácie, je vhodné použiť iba silikón.
 • Pohlcovač vlhkosti umiestnený v distančnom rámiku, ktorého úlohou je vysušenie (absorbovanie) uzavretého plynu v medzisklennej dutine a absorbovanie pary, ktorá môže časom do zasklenia preniknúť cez primárny a sekundárny tmel.

 

Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu tepla - Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti (čím je číslo Ug nižšie, tým je izolačné sklo lepšie pre použitie).

IZOLAČNÉ DVOJSKLO

 • Podľa potrieb sa izolačné sklá vyrábajú s tepelnou priepustnosťou od Ug 2.8 až do Ug 1.1
 • Najpoužívanejším dvojsklom v plastových a drevených eurooknách je Ug 1.1, ktoré sa skladá z 4mm float skla, 16mm hliníkového distančného rámčeka a 4mm skla s nízkou emisivitou
 • Hrúbka izolačného dvojskla Ug 1.1 je 24mm
 • Váha izolačného dvojskla Ug 1.1 je približne 20kg/m2

IZOLAČNÉ TROJSKLO

 • Moderným štandardom v zasklievaní izolačným sklom je izolačné trojsklo s ktorým je možné dosiahnuť tepelnú priepustnosť od Ug 0.8 až Ug 0.6.
 • Medzi najpoužívanejšie trojsklo patrí sklo s tepelnou priepustnosťou Ug 0.6 a váhe približne 30kg/m2.