Sklo v interiéri je obdivuhodný materiál, ktorý v sebe spája veľa výhod, ako je transparentnosť, prechod denného svetla, priehľadnosť medzi exteriérom a interiérom ako aj akustická izolácia. Sklo hrá pozoruhodnú úlohu v plnení najvyššej kvality využitia energie pri použití vo vnútri budov. Zámerom nových „zelených“ budov je obmedziť spotrebu neobnoviteľných zdrojov energií, zosilňovať efektivitu využívania týchto zdrojov pri použití a zväčšiť opätovné použitie obnoviteľných zdrojov energií.

interierové sklo